©2014-2022, VNPT NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 2B Đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Nghệ An.
Tổng đài Điện thoại hỗ trợ: 0238.3838929 - Cán bộ địa bàn: 0888282229. Lịch công tác